Ryslinge Skulpturpark

Ryslinge Skulpturpark

Kunstværkerne i Skulpturparken

Næsten alle teksterne under kunstværkerne på denne side er skrevet af Runa Fjeldstad i Byhornet 2022

Indgangsparti af Claus Ørntoft

Indgangsparti af Claus Ørntoft 1959 -

Indviet 12. nov. 2016. Kunstværket er et monument på hele 40 tons, og består af fire blokke granit fra Sverige, de to største blokke er otte meter lange. Afsløringen af kunstværket blev foretaget af Ingolf Søgaard Andersen på vegne af Den Faberske Fond, som har doneret midlerne til værket. Marius Pedersens Fond har bevilget opstilling af skulpturen og anlæg af parkeringspladsen. Claus Ørntoft var ligeledes til stede ved den festlige indvielse, der afsluttedes med reception i Fløjte-Emils hus. Omkring 100 personer var mødt frem for at tage herlighederne i øjesyn.

Skulptur i tre dele af Peter Bonnèn 1945 - 2022

Skulptur i 3 dele: Peter Bonnen (27.10.1945 - 2022)

Denne skulptur blev afsløret den 5. juni 2021, og indkøbet blev muliggjort med midler fra 15. Juni Fonden og bistand fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Kunstneren har taget aktiv del i opstillingen af kunstværket, og er meget glad og tilfreds med opstillingen her i parken, men mener ikke, at man skal "gå bagom" kunstværket. Her behøves ingen tolkning. Skulpturen står, hvor den står, og skal tale for sig selv. .

Fuglene af Søren West 1963 -

Den 29.9.2001 afsløredes det nye kunstværk i Skulpturparken. Det er skabt af Søren West og bronzestøber Jørn Svendsen (som en overgang havde sit støberi i det gamle bryggeri i Fjellerup, ligesom han var involveret i oprettelsen af Skulpturparken). Det består af 3 store granitsten med to bronzefugle, bronzemåger? Den ene måge med udbredte vinter og lige ved at lette. Den anden er lidt mindre. Mågerne er modelleret af Søren West og støbt i bronze af Jørn Svendsen.

Søren West fortæller: "i første omgang havde jeg meget svært ved at se et par bronzefugle på en traditionel sokkel i de omgivelser, men omvendt må jeg erkende at fuglene er relevante blandt den øvrige landart". Resultatet er blevet en monumental stenskulptur. Den store sten vejer 10 tons og er fra Bornholm, de andre vejer ca. 4 tons hver og kommer fra en grusgrav i Davinde. Stenene danner et lille rum, og Søren West garanterer, at de er solidt forankrede, så man kan roligt gå derind. Den Faberske Fond har skænket kunstværket til parken.

Labyrinten af Birgitte Thorlacius (1947-2022) og Ida Holm Mortensen (1950- 2023).

Kunstværket er fra 1995. Værket er i forfald, men der ligger en sten, hvor labyrintens form er indhugget. Det må siges at være ukarakteristisk for de to kunstnere, der normalt mest arbejder med grafik og keramik. I midten af labyrinten var der oprindelig en pilehytte, som blev kaldt "Ind og udsigt", da der var kighuller i pilehytten mod byen og mod Bredlandsskoven. Pilehytten er for længst væk, ligesom det er meget svært, næsten umuligt, at finde Labyrintens forløb i terrænet. Det har været forsøgt at lade får afgræsse området, men uden det store udbytte. Området er nu indhegnet til brug som lufteplads for hunde.

Her er et billede af, hvordan Labyrinten så ud, da den var ny.

Frugtbarhedssymbol af Frede Troelsen (1936-2014)

Billedhugger Frede Troelsens kæmpe frugtbarhedsskulptur er 50 meter lang, 25 meter bred og 8 meter høj, og er skabt af overskudsjord fra genslyngningen af Sallinge Å. På toppen af kunstværket er placeret en 13 tons tung sten. Jørn Svendsen udtalte ved værkets tilblivelse: "Om man bruger kunstværket til at sidde på, kigge på eller som kælkebakke betyder intet for os. Det vigtigste er, at man får en oplevelse ud af det".

Himmelhullet af Erik Brandt (1937-)

Værket er fra 1995, og er en cirkelformet græsbeklædt jordvold. Kunstnerens intention var, at man kunne ligge på ryggen i hullet, og så havde man den cirkelformede, begrænsede himmel over sig.

Erik Brandt er billedhugger og arbejder oftest i sten og bronze, men har altså også, som vi ser her, udført land-art-installationer.

Stavene af Thorkild Hoffmann 1938 - 2017

Indkøbet af skulpturen er støttet af Kommunens Kunstråd.

Skulpturen blev afsløret d. 7. Juli 2023.

Udråbstegnet af Thorkild Hoffmann 1938 - 2017

Indkøbet af skulpturen er støttet af Kommunens Kunstråd.

Skulpturen blev afsløret d. 7. Juli 2023.

Uden titel af Kim Laue Christensen 1953 -

Skulpturen er Kims "svendestykke"

Kim har doneret sit værk til Skulpturparken.

Skulpturen blev afsløret d. 7. Juli 2023.

Løgskulpturer af Erik Andersen. (1925-2015).

Multikunstner og tidligere lærer ved Ryslinge Højskole. (Denne skulptur har tidligere stået ved indkørslen til Rådhuset på Graabjergvej. Den var en gave fra personalet ved indvielsen af Rådhuset i den (dengang) nye kommune i 1970). Løgskulpturerne skal symbolisere vækstlagene i den nye kommune,

og de mindre løg skal lede tanken hen på skolerne i området og potentialet i samarbejdet mellem kommune og skoler.

Ved kommunesammenlægningen Faaborg-Midtfyn i 2007 blev Erik Andersens løg sat i depot, men er nu renoveret og udlånt til opstilling her i parken.

Hjertets kerne af Allan Bo Jensen, motorsavskunstner (1956- )

3 træskulpturer. Ifølge kunstneren skal æbleskroget og de to menneskefigurer symbolisere livet? og kærligheden?, som vi hver dag skal huske at tage store bidder af.

Skulpturerne blev afsløret ved en festlig indvielse den 5. juni 2021. Skulpturerne er erhvervet i samarbejde med Den Faberske Fond. (Min egen, personlige indskydelse, da jeg så figurerne ved indvielsen, var, at Adam og Eva var på færde her. Desværre kunne Allan Bo Jensen ikke deltage ved indvielsen, så spørgsmålet blev ikke stillet). Med i handlen fik parken 3 gæs, som er opstillet ved stien længere fremme.

Ørn med laks af Pia Storm

Skulpturen blev afsløret d. 7. juli 2023, og Pia fortalte om skulpturen og sit arbejde som kunstner.

Indkøbet af skulpturen er støttet af Fonden til Den fynske bank.

Denne stamme er vel ikke et kunstværk, men alligevel bemærkelsesværdig. Det er en moseeg, der blev fundet under udgravningen i forbindelse med genslyngning af Sallinge Å.

En af broerne over Sallinge å

Bestyrelsen

  • Formand: Karl Top
  • Kasserer: Jens Jørgen Uhd
  • Bestyrelsesmedlem: Lars Galsgaard
  • Bestyrelsesmedlem: Gunnar Landtved
  • Bestyrelsesmedlem: Erik Rahn
  • Suppleant: Nicolai Elmer
  • Suppleant: Tove Rasmussen
  • Suppleant: Erling Hyldig

Bestyrelsen kan kontaktes på:

windingtop(snabel a)gmail.com

Parken er støttet af:

Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond, Fonden for Fynske Bank, Faaborg-Midtfyn Kommune, LAG, 15. juni-fonden, Oles Olie a/s