Ryslinge Skulpturpark

Ryslinge Skulpturpark

Lidt om Ryslinge Skulpturpark

Ryslinge Skulpturpark blev indviet i 1995, hvor en lille gruppe mennesker fra Ryslinge realiserede ideen om en natur- og kunstpark, som skulle være til glæde for byens borgere og for besøgende gæster i Ryslinge.

Parken "Ryslinge Skulpturpark" ligger i den vestlige ende af Ryslinge by med hovedindgangen vendende ud mod Ellehavevej. Parken, der dækker 10 tdr. land har en spredt beplantning af gamle danske buske og træsorter.

Parken ligger i en flad dal på jord, der tidligere tilhørte gården "Lavvang". Da isen smeltede efter sidste istid for ca. 10.000 år siden, blev det meste ler skyllet bort. Her er rigeligt med sand og grus, så det er en mager jord, der ikke er særlig egnet til dyrkning

Igennem parken løber Sallinge Å, som ved naturgenopretning har fået sine slyngninger tilbage i området. Sallinge å har sit udspring i Sandager mose og ender mange kilometer senere i Odense Å. Broer fører to steder over åen til en lille sø, hvor dyre- og planteliv indfinder sig ved naturens egen kraft.

Som en anerkendelse af initiativet til dannelse af en sådan lokal naturoase, tildeltes ejeren af området landmand Gunnar Landtved i 1996 Svend Saabyes initiativpris.

I 2013 lykkedes det at blive ejer af den jord, som parken ligger på og "Fonden Ryslinge Skulpturpark" blev dannet.

Det kom i stand efter Faaborg-Midtfyn Kommune forærede os deres del af parken og med støtte fra Den Faberske Fond blev det muligt at købe jorden.

Her kan du læse meget mere om parkens historie

Bestyrelsen

  • Formand: Karl Top
  • Kasserer: Jens Jørgen Uhd
  • Bestyrelsesmedlem: Lars Galsgaard
  • Bestyrelsesmedlem: Gunnar Landtved
  • Bestyrelsesmedlem: Erik Rahn
  • Suppleant: Nicolai Elmer
  • Suppleant: Tove Rasmussen
  • Suppleant: Erling Hyldig

Bestyrelsen kan kontaktes på:

windingtop(snabel a)gmail.com

Parken er støttet af:

Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond, Fonden for Fynske Bank, Faaborg-Midtfyn Kommune, LAG, 15. juni-fonden, Oles Olie a/s