Ryslinge Skulpturpark

Ryslinge Skulpturpark

STEEN NØRGAARD

Mandag d. 27. oktober 2014 plantes dette bøgetræ som en stor tak til Steen Nørgaard for hans indsats i forbindelse med oprettelsen af Fonden Ryslinge Skulpturpark.

Parken, som i første omgang fik navnet Økologisk Skulpturpark Fyn, blev indviet i 1995 efter et ihærdigt forarbejde af en gruppe mennesker fra Ryslinge med bl.a. Jens Bollerup og Gunnar Landtved, som kreative igangsættere. Målet var at skabe en

natur- og kunstpark til glæde for byens borgere og for besøgende i Ryslinge.

Med støtte fra bl.a. Fyns Amt blev Sallinge Å genoprettet, parkens sø blev udgravet, og parken blev beplantet med gamle danske buske- og sorter. De involverede kunstnere i parken var Frede Troelsen, Erik Brandt, Ida Holm Mortensen, Birgitte Thorlacius og Ole Sjøvold.

I 2001 blev Søren Wests og Jørn Svendsens skulptur ”Fuglene” opstillet.

I 2002 ændrede parken navn til Ryslinge Skulpturpark.

Fondens bestyrelse havde i en årrække forsøgt at skabe økonomisk grundlag for at købe parkens jord af den hidtidige ejer, Gunnar Landtved, og i 2013 lykkedes det. Ryslinge Skulpturpark ændrede status og blev en selvejende fond, Fonden Ryslinge Skulpturpark.

STEEN NØRGAARD ydede i den afgørende fase, hvor parken kæmpede for sin overlevelse ved overgangen fra privatejet landbrugsjord til selvejende fond, en personlig og faglig stor hjælp og bidrog hermed til at bevare Ryslinge Skulpturpark i den skikkelse, den

har i dag.

Som tak for denne store indsats planter vi i dag dette bøgetræ.

27.10.14. Bestyrelsen for Ryslinge Skulpturpark

Bestyrelsen

  • Formand: Karl Top
  • Kasserer: Jens Jørgen Uhd
  • Bestyrelsesmedlem: Lars Galsgaard
  • Bestyrelsesmedlem: Gunnar Landtved
  • Bestyrelsesmedlem: Erik Rahn
  • Suppleant: Nicolai Elmer
  • Suppleant: Tove Rasmussen
  • Suppleant: Erling Hyldig

Bestyrelsen kan kontaktes på:

windingtop(snabel a)gmail.com

Parken er støttet af: Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond, Fonden for Fynske Bank, Faaborg-Midtfyn Kommune, LAG, 15. juni-fonden