Historie / Vi vil plante et træ

Vi vil plante et træ

D. 27/10 -2014 plantedes to træer for at hædre Landinspektør Steen Nørgaard og tidligere formand for Faberfonden Ingolf Søgaard Andersen. De har begge ydet en stor hjælp for at støtte og bevare Skulpturparken - særlig på det tidspunkt, da parken forsøgte at købe den jord, som parken ligger på.
Parken var på dette tidspunkt i en meget kritisk situation, hvor der var frygt for dens fortsatte eksistens.
Faberfonden gav midler, så købet kunne realiseres, og Steen Nørgaard hjalp uden vederlag med alle landmåleropgaver. Uden deres indsats havde Skulpturparkens overlevelse været meget tvivlsom.
Under de to træer er der begravet to godt forseglet flasker med 3 dokumenter, som beretter om, hvorfor træerne er plantet. Dokumenterne kan ses ved at klikke på flg link:
Steen Nørgaards flaske ligger under et bøgetræ og Ingolf Søgaard Andersens ligger under et egetræ.
Anne Møllegaard og Christian Nielsen fra kommunalbestyrelsen var til stede og gav en hånd med, da træerne skulle plantes.
Der er flere billeder fra træplantningsceremonien her.