I januar 2015 blev det første møde med landskabsarkitekterne "Eviggrøn" afholdt.
Arkitekterne fremlagde deres tanker, og det mundede ud i de to forslag, som kan ses overfor.
Vi har i 2015 og 2016 fået fuldført de fleste planer.
Vha. en stor indsats fra borgere i Ryslinge er der i 2015 blevet plantet hegn mod nord. Og i 2016 blev  de 12 cirkler tilplantet.
Efter et møde med Claus Ørntoft blev placeringen af indgangen ændret. Formålet med flytningen er at gøre den mere tydelig og synlig. Ørntofts store skulptur har givet en flot og markant indgang til parken
Der blev i denne forbindelse lavet en lille parkeringsplads for at undgå parkering i vejsiden. Indgangen blev indviet i november 2016.
I foråret 2017 fik stierne ny belægning, og parkens indretning er i store træk færdig.

Vi har til projektet fået økonomisk støtte fra tre fonde: Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond og LAG.
 
LAG- og FLAG-midlerne er EU-finansieret støtte til projekter, der har til formål at fremme en job- og vækstskabende udvikling i et landdistrikts- eller fiskeriområde. LAG står for lokale aktionsgrupper, som er private foreninger, der udvælger projekterne.
Man kan læse mere om LAG og FLAG her.