Bestyrelsen

Fonden Ryslinge Skulpturpark
Skulpturparken ejes af en privat fond. Fonden hedder "Ryslinge Skulpturpark"
Bestyrelsen er selvsupplerende og består af:

Formand: Karl Top
Kasserer: Jens Jørgen Uhd Jepsen
Lars Galsgaard
Erik Rahn Jensen
Gunnar Landtved
Nicolai Elmer

Suppleanter til bestyrelsen:
Erling Hyldig
Tove Rasmussen